tisdag 30 januari 2018

"Ohälsan" till Eksjö 7 febr

Mitt gestaltande bildföredrag "Ohälsan tiger still" har jag framfört på över 40 orter sedan starten i januari 2016.
Nu har turen kommit till stadsbiblioteket i Eksjö onsdagen den 7 februari kl 18.
Programmet innehåller musikinslag med tbc-anknytning, uppspelade delar av en intervju med en fd patient och allmänna delar om sjukdomens olika yttringar (inte bara lungorna kan angripas) samt den omfattande kampen mot denna folksjukdom. Olika autentiska vittnesmål från patienter ingår som en viktig del och naturligtvis ett stort antal bilder.
Avslutningsvis lyfter jag fram Eksjö sanatorium, Jönköpings länssanatorium. Alldeles i närheten fanns Breviks barnhem som under ett antal års drevs för friska barn från hem med tbc-smittade föräldrar.

Tre gånger om dagen skulle patienterna ligga på de öppna verandorna. Här poserar de dock för fotografen i sittande ställning. Såväl sjuksalar som liggverandor var strikt uppdelade män - kvinnor. Uppegångarna strosade ingalunda omkring i slitna sjukhuskläder. Korrekta, civila kläder var det som gällde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar