fredag 10 mars 2017

Om Lugnet i Växjö och sjukdomsdramatik


Lugnet var namnet på Kronobergs läns sanatorium som stod klart 1914. Då låg det utanför Växjö i barrskog som ansågs nyttig och läkande. Idag är Lugnet ett område i staden. Det gamla sanatoriet är dessutom ombyggt till bostäder. Sanatoriet ritades av arkitekten Rudolf Lange som även ritade flera andra länssanatorier, bland dem även Fagerred i Hallands läns. De har klara släktskap. Vad som bl a påverkade utformingen var antalet patientplatser.
Om detta och mycket annat som hänger samman med tuberkulos ska jag berätta på tisdag, den 14 mars klockan 19 på biblioteket i Lenhova. Flera berättelser är autentiska och verkligt dramatiska.

 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar