måndag 26 september 2016

Kyrkhult nästa


Ikväll har turen kommit till Kyrkhults Föreläsningsförening. Kommunen Olofström var som flera andra industriorter i början av 1900-talet drabbad av flera tuberkulosfall. Bostäderna, arbetsmiljön, löner som ledde till allmänt låg levnadsstandard bidrog. Dessutom släpade sig de sjuka till arbetet så länge det gick eftersom dagens sjukkassesystem lyste med sin frånvaro. Det fanns bara lokala sjuk- och begravningskassor. Hur skulle familjen med flera barn få sin försörjning om mannen - som oftast stod för löneintäkten - blev sjuk och sängliggande. Först på 1930-talet skapades erkända sjukkassor.

Att komma till länssanatoriet Fur kunde då bli räddningen men vistelsen var långvarig och hemmafronten drabbades av fattigdom och kanske blev barnen utackorderade. Det finns många anledningar att vara tacksam över medicinska framsteg och sociala skyddsnät idag.
 Och stiga av vid Salesboda station innebar både hopp och förtvivlan för de sjuka som skulle till Fur. Stationen har sedan avvecklats och stationshuset är rivet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar