fredag 15 april 2016

Nya framträdanden till hösten

Målilla sanatorium, "Slottet i skogen" och flera andra sanatorier berättar jag om och visar bilder från; nya och dokumentära från tbc-tiden. Att gestalta patientöden ger liv åt framställningen liksom inspelad intervju med fd patient på Fur, Blekinges länssanatorium. Skådespelaren Beatrice Järås inläsning av Harriet Löwenhjelms dikt "Tag mig" ger extra nerv åt denna författares livsöde och sista tid i livet på Romanäs sanatorium. Musikinslagen gör framställningen omväxlande genom att de varvas med fakta.

Dagens hotbild med ökande frekvens av tuberkulos i världen (2 miljarder bärare på smittan!!!) kommer att leda till växande intresse för sjukdomen som sådan och dess historia i Sverige. Snart kommer de första fallen i vårt land bli uppmärksammade. En ökning till 800 behandlade drabbade förra året är tydlig nog.

Nu har flera bokningar kommit inför en ny turné till hösten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar