torsdag 10 mars 2016

I en sal på lasarettet - Sal F1 på Blocket

 Ljungsäters sanatorium är ett av dem som jag tar upp på måndag den 14 mars vid besöket hos Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet och arrangemanget på Centralblocket, Föreläsningssal F1. Ljungsäter har en spännande och kort historia. Det stod klart 1921 men lades ner 1940 när Falsterbokanalen skulle byggas eftersom sträckningen behövde gå rakt igenom sanatorieområdet. Några av byggnaderna finns kvar med annan funktion.
Talar man om tuberkulos, tbc, är det ofrånkomligt att spela upp skillingtrycket "I en sal på lasarettet".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar