måndag 9 november 2015

Gripande vittnesmål från patienter

 Fakta om hur lång tid det tog att få fram effektiva mediciner från det att forskaren dr Robert Koch kunde identifiera och visa upp Mycobacterium tubercolosis 1882, är oerhört intressant. Inte förrän i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet visade kombinationen av streptomysin och PAS att folksjukdomen kunde bemästras.

Men som dramatik för lekmän är ändå olika patienters vittnesmål om sin sjukdomstid ännu mer engagerande. Olof Lagercrantz skrev dagbok under hela sin sjukdomstid, bland annat från Romanäs sanatorium där han visades under ett par år 1932-33. Tack vare sin mycket goda grundfysik och kampvilja lyckades han övervinna sin tbc och bli frisk trots avsaknaden på mediciner. Han blev över 90 år gammal. Även opublicerat material från dagböckerna kommer med i "Ohälsan tiger still". Ett pilotframträdande blir det den 14 november 2015 kl 13.30 på Stadsarkivet i Helsingborg. Fri entré.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar